OmniTax

O mnie

Szanowni Państwo,

prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością realizowania wielu obowiązków. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmują obciążenia publicznoprawne - po pierwsze ze względu na bezpośrednie przełożenie na sytuację materialną przedsiębiorcy, a po drugie ze względu na mnogość i złożoność przepisów podatkowych oraz obowiązków dokumentacyjnych dla podatników.

Zachęcam Państwa do skorzystania z usług oferowanych przez moją kancelarię OmniTax. Kwestie podatkowe towarzyszą mi praktycznie podczas całej kariery zawodowej. W pierwszych latach po zakończeniu edukacji pracowałem jako konsultant w renomowanej firmie z tak zwanej "Wielkiej Czwórki". Następnie kontynuowałem karierę w pionie ekonomicznym największej firmy produkcyjnej w Jeleniej Górze - przez ostatnie pięć lat jako jej Dyrektor Finansowy. Kolejne etapy kariery zaowocowały rozległym doświadczeniem praktycznie we wszystkich dziedzinach finansów - ze szczególnym akcentem na zagadnienia podatkowe.

W lutym 2002 roku - po złożeniu wymaganych egzaminów - uzyskałem wpis na listę doradców podatkowych pod numerem 09831.

Zapraszam Państwa do współpracy.
img